Tin nổi bật
Tin nổi bật
Tác giả: Nguyễn Bích
TIẾT HỌC TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰCNăm học 2021-2022 đã diễn ra trong bối cảnh cả nước căng mình phòng chống dịch covid 19 đang diễn biến rất phức tạp. Các nhà trường đều thực hiện nhiệm vụ kép vừa dạy học vừa chống dịch hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm gần đây, ...
> Xem chi tiết

Ke hoach PTGD năm học 2020-2021

Ke hoach PTGD năm học 2020-2021

TỔNG HỢP KẾT QỦA NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2021   Lưu ý: Những trường đã đạt chuẩn nhưng chưa được công nhận lại theo ...
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1