sttHọ và tênDạy lớpChức vụ
1Nguyễn Thị Chi3A1Tổ trưởng
2Lương Thị Thuy2A1Tổ phó
3Lưu Thị Huyên3A2Giáo viên
4Nguyễn Thị Quyên3A3Giáo viên
5Đặng Thị Minh Út2A2Giáo viên
6Dương Thị Đông2A3Giáo viên
7Nguyễn Thị DiễnTin họcGiáo viên