STTHọ và tênDạy lớpChức vụ
1Hoàng Hải Yến5A1Tổ trưởng
2Hoàng Thị Lộc4A2Tổ phó
3Phạm Văn Sơn5A2GV
4Nguyễn Thị Hương4A1GV
5Nguyễn Thị Hoa GV
6Khổng Thị ThinhTiếng anhGV
7Bùi Thanh HuyềnTiếng anhGV