TỔ CHUYÊN MÔN 4+5

Năm học 2017-2018

        Tổ chuyên môn 4+5 của trường Tiểu học Nham Sơn được ra đời từ những năm đầu nhà trường được thành lập và đã trở thành một thành viên quan trọng trong tổ chức của Nhà trường.

       Qua nhiều năm xây dựng tổ chuyên môn 4+ 5 từng bước trưởng thành hơn, chất lượng đội ngũ giáo viên trong tổ cũng được nâng cao.

         Năm học 2017-2018, tổ chuyên môn 4+5 có tổng số  8 thành viên theo quyết định thành lập tổ chuyên môn của Hiệu trưởng nhà trường. Trong đó: PHT  là 1 đ/c, giáo viên dạy văn hóa là 5 đồng chí, giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh là 02 đồng chí. Tổng số giáo viên trong tổ trực tiếp giảng dạy là 7 đồng chí: giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp là 4 đồng chí.  Tất cả các đồng chí trong tổ đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Có 7 đồng chí trình độ Đại học Sư phạm, 1 đồng chí trình độ Cao đẳng Sư phạm.

Năm học 2017-2018, tổ chuyên môn 4+5 có tổng số 8 thành viên. Các thành viên trong tổ gồm:

Stt

Họ  và tên

 Trình độ ĐT

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hoàng Hải Yến

ĐH

GV - Tổ trưởng

Chủ nhiệm lớp 5

2

Vũ Văn Huy

ĐH

PHT

 

3

Hoàng Thị Lộc

ĐH

GV - Tổ phó

Chủ nhiệm lớp 4

4

Nguyễn Thị Hương

ĐH

GV -Thành viên

Chủ nhiệm lớp 4

5

Nguyễn Thị  Hoa

GV -Thành viên

Dạy kê lớp 4

6

Phạm Thanh Sơn

ĐH

GV -Thành viên

Chủ nhiệm lớp 5

7

Khổng Thị Thinh

ĐH

GV -Thành viên

GV Tiếng Anh

8

Bùi Thanh Huyền

ĐH

GV -Thành viên

GV Tiếng Anh

       Với đội ngũ trẻ khỏe, nhiệt tình và có chuyên môn khá vững vàng lại có trách nhiệm trong công việc, các đồng chí giáo viên trong tổ luôn tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân, luôn trau dồi kinh nghiệm, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học và tích cực UDCNTT vào giảng dạy. Tổ chuyên môn 4+5 có nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp nhiều năm liền như các đồng chí: Hoàng Thị Lộc, Hoàng Hải Yến…và đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở điển hình là đồng chí Vũ Văn Huy, Hoàng Hải Yến.

       Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết của người giáo viên, các đồng chí giáo viên trong tổ miệt mài giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Vì vậy mà nhiều năm gần đây chất lượng học sinh tiến bộ rõ rệt đặc biệt là chất lượng học sinh tham gia giải toán qua mạng giải toán bằng Tiếng Anh qua mang, Tiếng Anh qua mạng được kết quả tốt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học Tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thị Hoa, đồng chí Hoàng Hải Yến và đồng chí Bùi Thanh Huyền.

       Bên cạnh các hoạt động chuyên môn thì các thành viên trong tổ 4+ 5 cũng rất tích cực tham gia có hiệu quả bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;  học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các hoạt động do Công đoàn Nhà trường phát động. Tham gia và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh đạt hiệu quả.

       Các đồng chí trong tổ 4+5 luôn luôn đoàn kết, yêu thương, động viên chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đồng thời các đồng chí tổ 4+5 luôn luôn gắn bó chặt chẽ cùng các thành viên trong nhà trường để xây dựng mối đoàn kết trong hội đồng nhà trường ngày càng vững mạnh- Đó chính là yếu tố quan trọng tạo nên mọi thành công của Nhà trường trong nhiều năm qua.

 

                                                                Nham Sơn, ngày 01  tháng 9 năm 2017

                                                                                          Tổ trưởng

 

                                                                                          Hoàng Hải Yến