TỔ HÀNH CHÍNH “Gia đình thứ hai”

Tổ hành chính trường tiểu học Nham Sơn có nhiệm vụ thực hiện các công việc hành chính và phục vụ cho công tác giảng dạy của Trường. Tổ gồm các bộ phận: kế toán, thủ quỹ, thư viện, văn thư, y tế, tổng phụ trách đội….. Tuy không trực tiếp giảng dạy học sinh nhưng công việc của Tổ lại có nhiều tác động đến quá trình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Những công việc đó có liên quan đến điều hành chung hoạt động của nhà trường như đảm bảo điều kiện vật chất, tài chính, công tác tổ chức cán bộ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho giờ lên lớp của giáo viên cũng như các em học sinh. Căn cứ theo nhiệm vụ năm học của Trường, các bộ phận luôn chấp hành nghiêm túc công việc của mình, nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch nhà trường đề ra.

Hiệu trưởng phụ trách chung mọi công việc của Nhà trường, phân công, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác của Phó Hiệu trưởng, điều phối hoạt động của Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng thông báo kịp thời cho Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng  về các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của Nhà trường. Hiệu trưởng đưa ra thảo luận trong lãnh đạo Nhà trường trước khi quyết định theo thẩm quyền.

 Phó hiệu trưởng phụ trách công tác theo dõi kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình, hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách theo quy định, đánh giá xếp loại học sinh; kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu; đúc kết và áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm…

Bộ phận tài vụ luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu về điều hành quản lý tài chính, bảo đảm ngân sách chi tiêu đúng mục đích, kịp thời trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời đề xuất với lãnh đạo các phương án nhằm đảm bảo chế độ chính sách nâng cao đời sống cán bộ giáo viên, tích cực tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí ngân sách có hiệu quả.

Nhân viên thư viện luôn phục vụ tận tình giáo viên và học sinh, ngoài việc giúp các em học sinh mở mang kiến thức qua các tài liệu, sách báo tại thư viện, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh, cho mượn sách và tài liệu để tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy….Thư viện nhà trường được công nhận là thư viện đạt chuẩn.

Việc chăm lo sức khỏe cho học sinh không thể thiếu vai trò của nhân viên y tế học đường. Ngoài nhiệm vụ chính đó bộ phận y tế luôn giải quyết kịp thời quyền lợi về bảo hiểm cho giáo viên cũng như học sinh.

Mọi sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng Giáo dục – Đào tạo cũng như chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường đều được nhân viên văn thư luôn theo dõi và kịp thời xử lý các loại công văn đi, công văn đến….

Tổng phụ trách đội luôn đôn đốc học sinh chăm sóc khuôn viên sân trường khang trang, sạch sẽ. Quản lý học sinh việc thực hiện nội quy, quy chế trong nhà trường.

Tuy mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc khác nhau nhưng tất cả đều hướng về một mục đích là phục vụ tốt cho giảng dạy và học tập, đều cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt công việc được phân công. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình Tổ hành chính luôn phối hợp tốt với các tổ chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc được giao. Vai trò của Tổ hành chính không thể thiếu được trong hoạt động chung của nhà trường. Dù công việc thầm lặng nhưng tổ hành chính đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường. Mọi thành viên trong tổ luôn coi nơi đây như “Gia đình thứ hai” của mình. Có được kết quả hôm nay là sự nỗ lực, tâm huyết và phấn đấu không ngừng của các thành viên trong tổ.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TỔ HÀNH CHÍNH

 năm học 2017-2018

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Ghi chú

1

Đặng Thị Thương Huyền

Tổ trưởng

Trung cấp

 

2

Đào Hải Khuyến

Hiệu trưởng

Đại học

 

3

Nguyễn Văn Thắng

Tổng PTĐ

Đại học

 

4

Nguyễn Thị Yến

Nhân Viên YT

Trung cấp

 

5

Đào Thị Liên

Nhân viên TV

Đại học

 

6

Trần Hồng Vân

Nhân Viên VT

Đại học