Hát Đơn ca - Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ tổng kết năm học 2018-2019