Trường TH Nham Sơn xuất sắc đạt giải nhất giai điệu tuổi hồng cấp huyện năm học 2018-2019