Trường TH Nham Sơn xuất sắc đạt giải nhất Hội tthi giai điệu tuổi hồng cấp huyện năm học 2018-2019