A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Số liệu cơ sở vật chất + lớp + Học sinh 5 năm gần đây.

1. Số lớp học

Số lớp

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Năm học

2018 - 2019

Năm học

2019 - 2020

Năm học

2020 - 2021

Khối lớp 1

3

3

4

4

6

Khối lớp 2

3

3

3

4

6

Khối lớp 3

2

3

3

3

6

Khối lớp 4

3

2

3

3

4

Khối lớp 5

3

3

2

3

4

Cộng

14

14

15

17

26

 

2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường

TT

Số liệu

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Năm học

2018 - 2019

Năm học

2019 - 2020

Năm học

2020 - 2021

Ghi chú

 

 

I

Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập

20

20

20

22

33

 

 

1

Phòng học

15

15

15

17

26

 

 

a

Phòng kiên cố

14

14

14

16

25

 

 

b

Phòng bán kiên cố

1

1

1

1

1

 

 

c

Phòng tạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phòng học bộ môn

3

3

3

3

5

 

 

a

Phòng kiên cố

3

3

3

3

5

 

 

b

Phòng bán kiên cố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Phòng tạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Khối phục vụ học tập

2

2

2

2

2

 

 

a

Phòng kiên cố

1

1

1

1

1

 

 

b

Phòng bán kiên cố

1

1

1

1

1

 

 

c

Phòng tạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khối phòng hành chính - quản trị

3

3

3

3

5

 

 

1

Phòng kiên cố

1

1

1

1

3

 

 

2

Phòng bán kiên cố

2

2

2

2

2

 

 

3

Phòng tạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Thư viện

1

1

1

1

2

 

 

IV

Các công trình, khối phòng chức năng khác

1

1

1

1

2

 

 

 

 

Cộng

25

25

25

27

38

 

 

 

 

3. Học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Số liệu

Năm học

2016 - 2017

Năm học

2017 - 2018

Năm học

2018 - 2019

Năm học

2019 - 2020

Năm học

2020 - 2021

Ghi chú

 

 

1

Tổng số học sinh

393

398

475

542

784

 

     - Nữ

180

183

216

245

351

 

     - Dân tộc thiểu số

4

5

7

10

16

 

- Khối lớp 1

82

90

140

128

183

 

- Khối lớp 2

97

80

91

139

174

 

- Khối lớp 3

62

97

82

90

193

 

- Khối lớp 4

66

62

100

84

122

 

- Khối lớp 5

86

69

62

102

112

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết